Thông báo Chia tách Cổ phiếu: Apple Inc. và Tesla Inc.

Quý Khách hàng Thân mến,

Apple Inc. và Tesla, Inc. đã thông báo rằng Hội đồng quản trị của họ đã thông qua việc chia tách cổ phiếu, có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Mỗi cổ đông của Apple sẽ nhận được ba cổ phiếu bổ sung cho mỗi cổ phiếu nắm giữ và mỗi cổ đông Tesla sẽ nhận được bốn cổ phiếu phổ thông bổ sung cho mỗi cổ phiếu nắm giữ. Cả cổ phiếu Apple và cổ phiếu Tesla sẽ bắt đầu giao dịch trên cơ sở điều chỉnh theo tỷ lệ phân chia vào ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Vì ATFX cung cấp CFD trên cổ phiếu của Apple (#AAPL) và Tesla (#TSLA), công cụ bắt nguồn từ cổ phiếu của Apple và Tesla trên Sàn giao dịch Mỹ, nên giá của các cổ phiếu cũng sẽ được chia tách.

Mã giao dịchSản phẩmHành động của Công tyNgày
#AAPLApple Inc. (CFD)Chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:431/08/2020
#TSLATesla Inc. (CFD)Chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:531/08/2020

Ví dụ bên dưới mô tả cách chia tách cổ phiếu #AAPL 1 thành 4 sẽ ảnh hưởng đến vị thế hiện đang nắm giữ

LoạiKhối lượng (Lot)Giá Mở cửaNgày Giao dịch
Mua100435.25Trước ngày 31/08/2020
Mua400108.81Sau ngày 31/08/2020

Ví dụ bên dưới mô tả cách chia tách cổ phiếu #TSLA 1 thành 5 sẽ ảnh hưởng đến vị thế hiện đang nắm giữ

LoạiKhối lượng (Lot)Giá Mở cửaNgày Giao dịch
Bán1001,562.80Trước ngày 31/08/2020
Bán500312.56Sau ngày 31/08/2020

Lưu ý:

  1. Tất cả lệnh đang chờ xử lý (Chốt lãi/Cắt lỗ/Giới hạn Mua/Giới hạn Bán/Dừng mua/Dừng bán) sẽ bị XÓA.
  2. Để đảm bảo sự ổn định giá sau khi chia tách cổ phiếu và tránh làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của khách hàng, giờ giao dịch của các cổ phiếu #AAPL và #TSLA vào ngày 31/08/2020 sẽ bắt đầu vào 16:38 (giờ máy chủ MT4), sẽ bị trễ 5 phút.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email: cs.gm@atfx.com.

Trân trọng,
ATFX

24.08.2020